Uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI ONLINE NARUČIVANJA/KUPNJE

UPOZORENJE!

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove uvjete prije korištenja naših stranica u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Ukoliko odlučite pristupiti kupnji naših proizvoda putem online kupnje (web shop) ili ste ovu web stranicu posjetili radi dobivanja informacija o pojedinom proizvodu tada se smatra da ste upoznati i da ste suglasni sa ovim Općim uvjetima, u suprotnom se Brkcomp d.o.o. se oslobađa svake odgovornosti. Ako niste suglasni sa ovim Općim uvjetima tada nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda.

I. Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima
1. Prodavatelj – trgovačko društvo Brkcomp d.o.o., Stjepana Radića 9, 48361 Kalinovac, OIB: 93007848126 koji djelatnost veleprodaje obavlja pod nazivom „www.www.brkcomp.hr“
2. „www.www.brkcomp.hr“ – web stranica u vlasništvu Prodavatelja
3. Kupac – svaka pravna ili fizička osoba koja kupuje proizvode a koja je samostalno naručila proizvod i registraciju svojih podataka
4. Korisnici „www.brkcomp.hr“ – svaka osoba koja pregleda web stranicu „www.brkcomp.hr“
5. Korištenje „www.brkcomp.hr“ – pristup stranici www.brkcomp.hr radi dobivanja informacija o proizvodima/usluga
6. Online kupnja/narudžba – ostvarivanje narudžbe/kupnje proizvoda putem „www.brkcomp.hr“
7. Proizvodi i usluge – svi proizvodi i usluge koji su istaknute na „www.brkcomp.hr“, a koje je moguće kupiti

II. Opće odredbe

1. Ovim Općim uvjetima online kupnje (dalje: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između Korisnika „www.brkcomp.hr“, Kupca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje „www.brkcomp.hr“ i online kupnje.
2. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.
3. Putem „www.brkcomp.hr“ moguće je izvršiti kupnju proizvoda samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.
4. Korištenjem „www.brkcomp.hr“ smatra se da je korisnik iste upoznat s ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik „www.brkcomp.hr“ nije pročitao Opće uvjete.
5. Kupac može biti samo pravna ili fizicka osoba koja ce kupovati robu za daljnju prodaju.
6. Kupac mora biti osposobljen u radu sa kupljenim proizvodima, jer zbog kompleksnosti isti nisu namijenjeni za krajnje korisnike (potrošače).
7. Ugradnja kupljene robe mora biti izvedena od ovlaštene osobe jer u protivnom problemi proizišli iz nestručnog rukovanja neće biti pokriveni jamstvom.
8. Korisnici „www.brkcomp.hr“ dužni su dati točne, važeće i potpune podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi „www.brkcomp.hr“.
9. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj „www.brkcomp.hr“ zbog čega su Korisnici „www.brkcomp.hr“ dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.
10. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup „www.brkcomp.hr“ i podatcima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja „www.brkcomp.hr“ ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje „www.brkcomp.hr“.

III. Web narudžbe

1. Online narudžba može se ostvariti samo ukoliko se kupac registrira na za to predviđenom mjestu na „www.brkcomp.hr“. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune podatke. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail Kupca biti će dostavljene upute za potvrdu registracije i e-maila.
2. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na „www.brkcomp.hr“, a uz svaki proizvod navedeni su podatci o specifikaciji proizvoda, cijeni, cijeni dostave kao i drugi podaci.
3. Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu“ klikom na link „kupi sad“. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćene cijene, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljača) Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.
4. U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda bez cijene dostave i bez obračunatog PDVa. U idućim koracima kupac odabire način dostave te u zadnjem koraku obračunava se cjelokupni iznos sa svim troškovima (uključujući transport i PDV).
5. Detaljnije objašnjenje procesa online kupnje Kupac može dobiti odabirom linka „Upute za online kupovinu“.

IV. Cijena

1. Cijene proizvoda i usluga su veleprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama. Prodavatelj istaknute cijene ažurira svaki dan .
2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.
3. Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi narudžbe.

V. Plaćanje

1. Plaćanje kupljenih proizvoda kupac može izvršiti putem virmana/uplatnice, kreditnom karticom autorizacijom preko PayPala ili preko svog PayPal računa.

 

Plaćanje u kunama moguće je samo direktnom uplatom na žiro račun Brkcomp-a na šalteru banke ili pošte, ili putem Internet bankarstva.

Promjenom valute plaćanja u Euro , omogućava se plaćanje preko PayPal-a, na dva moguća načina:

a) Plaćanje preko vlastitog PayPal računa

Popunjavanje vaših podataka i prihvaćanje Uvjeta korištenja i odredbe web stranice, te odabirom “”Nastavi prema PayPalu””, otvara se prozor za prijavu na vlastiti PayPal račun.

 

Ako ga još niste otvorili vlastiti PayPal račun, ovdje ga možete potpuno besplatno kreirati prema Uputama i nakon završiti proces plaćanja i naručivanja.

 

b) Plaćanje preko vlastite bankovne debitne ili kreditne kartice (Visa, MasterCard, Maestro, Dinser ili Amex) uz autorizaciju kartice preko PayPal Credit Card(REST) sigurne usluge.

 

Upisom broja kartice (Card number) , mjesec/godina do kada vrijedi tj. kada je mjesec/godina prestanka važenja kartice (Expiry) i CVC koda s poleđine kartice, pokreće se proces autorizacije kartice i plaćanja.

 

2. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka uplate na žiro-račun Prodavatelja.

VI. Jamstvo i servisi

1. Za svaki proizvod iz asortimana Prodavatelja koji je oglašen na „www.brkcomp.hr“ kupac ostvaruje jamstvo u trajanju od 12 mjeseci, ako nije drugačije naznačeno.
2. Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, isti reklamaciju ima pravo podnijeti Prodavatelju na u ovim uvjetima naznačenu e-mail adresu i/ili adresu Prodavatelja.
3. Kupac o svom trošku prodavatelju dostavlja i preuzima reklamirane proizvode.
4. Kupac se odriče potraživanja naknade štete u slučaju djelomice ili potpune neispravnosti opreme za vrijeme korištenja ili za vrijeme dok je oprema zaprimljena kao reklamirana.
5. Za sve reklamirane, a popravljene odnosno zamijenjene proizvodi koji nisu preuzeti unutar 6 mjeseci ne odgovaramo i nismo ih dužni čuvati.

VII. Dostava

1. Proizvode koji su plaćeni sukladno dostavljenoj ponudi biti će zapakirani i poslani na isporuku isti ili drugi dan po primitku uplate ukoliko je uplata primljena od 11:30.
U slučaju da Kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti dostavnoj službi u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.
2. Dostavu se vrši angažiranjem renomirane dostavne službi Overseas express ili HPexpress. Dostava Overseas Expressom ili HPexpressom plaća se ovisno o kojoj težini ili volumenu se radi.
3. Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda.
4. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod.
5. U slučajevima kada je Kupac naručio svojom greškom pogrešan proizvod, istoga je moguće vratiti o svom trosku i to isključivo ukoliko je nekorišten i neoštećen te u tvorničkoj neoštećenoj ambalaži. Kupac za pregled vraćenog krivo naručenog proizvoda mora platiti 100kn + PDV u svrhu detaljnog pregleda vraćenog proizvoda.
6. Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod i potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.

VIII. Raskid ugovora i povrat

1. Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti Ugovor o kupoprodaji u roku od 15 radnih dana računajući od dana preuzimanja proizvoda, pisanom obavijesti o raskidu ugovora koju je dužan dostaviti Prodavatelju, na adresu sjedišta istog.
2. U slučaju iz prethodne točke, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod Prodavatelju o svom trošku, te platiti pregled vraćene robe u iznosu od 100kn+PDV po komadu.
Kupac se obvezuje vratiti proizvode o svom trošku i to isključivo ukoliko je nekorišteni i neoštećeni te u tvorničkoj neoštećenoj ambalaži. Kupac za pregled vraćenog krivo naručenog proizvoda mora platiti 50kn + PDV u svrhu detaljnog pregleda vraćenog proizvoda.
3. Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 49.Zakona o zaštiti potrošača.
4. Kupac ima pravo na povrat proizvoda, na teret Prodavatelja u slučaju:
a) Kada je isporučen proizvod koji nije kupljen b) Kada je isporučen oštećeni proizvod
5. Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća Prodavatelju dužan vratiti u originalnoj ambalaži, kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena (osim u slučajevima kada se ostvaruje pravo iz jamstvenog lista o odnosu na oznake koje ukazuju da proizvod nije korišten).

IX. Zaštita osobnih podataka

1. Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.
2. Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca. (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda) Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.
3. Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

X. Ostale odredbe

1. Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na „www.brkcomp.hr“ samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na „www.brkcomp.hr“, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja „www.brkcomp.hr“ na drugim web stranicama je zabranjen.
2. Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova „www.brkcomp.hr“ trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.
3. Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača
4. Kada www.brkcomp.hr odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih web stranica na primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
5. Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u kom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.
6. Kako se radi o proizvodima koji zahtijevaju profesionalnu ugradnju i nisu za krajnje korisnike (potrošače) prodavatelj zadržava pravo na objavljivanje sadržaja i uputa na engleskom jeziku kako se ne bi promijenilo ili izgubilo značenje i smisao.

XI. Kontakti

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na:
a) adresu: Brkcomp d.o.o., Stjepana Radića 9, 21000 48361 Kalinovac, OIB: 93007848126
b) telefon: 048/883 363 ili na mobitel 098 248 592

c) e-mail: prodaja@brkcomp.hr”